ProizvodiVentilacione jediniceinVENTer iV14-Zero

inVENTer iV14-Zero

inVENTer iV14-Zero

Patentirani ventilator sa zvučnom izolacijom

  • zvučna izolacija do 56 dB
  • prirodni zvukna svim nivoima ispod 29 dB(A)
  • integrisani modus šapata sa samo 13 dB(A)
  • obnavljanje toplote od 87%
  • senzori protiv hlađenja i snažnog pritiska vetra

Koncept zvučne izolacije

Novi iV14-Zero sa inVENTron®-Tehnologijom i novim XENION ventilatorom obećava moćnu i šapat-tihu ventilaciju sva Vaša četiri zida. Patentirana zvučna izolacija pretvara iV14-Zero u ventilator za zvučnu izolaciju i smanjuje spoljašnji i untrašnji zvuk na minimum. Iz tog razloga je decentralizovani ventiltor jedva primetan i osigurava mirnu životnu atmosferu. Njegova normalna razlika u nivou zvuka iznosi do 56 decibela. Vlastiti zvuk u čitavom spektru snage mu je ispod 30 dB(A), a čak kod nečujnih 13 dB(A) na najnižem nivou kao modus šapata.

Patentirani koncept zvučne izolacije iV14-Zero zasnovan je na specijalnoj zvučno izolovanoj podlozi kompanije Inventin. Inventin sa svojim posebenim kvalitetom vodi računa o izvanrednim karaktertikama zvuka i prvi put se koristi širom sveta u iV14-Zero. Prethodna optimizacija zvuka sa decentralizovanim uređajima, uvek je zahtevala kulise i instalacije, smanjenje obima protoka vazduha i učinka. Sa pantentiranim konceptom izolacije zvuka, iV14-Zero, smanjena je standardna razlika nivoa zvuka do 48 dB i sopstvenog zvuka do 13 – 29 dB(A) – bez smanjenja obima protoka vazduha.

XENION ventilator obezbeđuje sigurnost

XENION ventilator u iV-Smart+ uključuje monitor za temperaturu, koji nadgeda temperaturu ulaznog vazduha i kod zimskih spoljašnjih temperatura prilagođava se prema njima, nezavisno od centralne kontrole. Zahvaljujući ovoj inteligenciji ventilatora, konstantno se sprečava hlađenje prostorija. Pored toga, XENION ventilator ima i inteligentni stabilizator pritiska vetra. On registruje tekuće opterećenje vetra i automatski održava određeni broj obrtaja. Ovo rezultita da čak i na vetrovitim lokacijama veoma glatko radi.

XENION ventilator ispunjava klasifikaciju S3 standarda DIN EN 13141-8. Ovako potvđena stabilnost pritiska vetra kod XENION ventilatora postavlja nove standarde za ventilatore u decentralizovanim ventilacionim sistemima.

inVENTron-Tehnologija

XENION ventilator je deo inovativne inVENTron-tehnologije u iV14-Zero. inVENTron®-dvostruki –vazdušni pogon (profil), koji je ugrađen u njega ispravlja turbulencije nastale rotiranjem ventilatora. Tako integrisano keramičko skladište za toplotu, koje se nalazi iza ventilatora, ima efikasan protok i postiže obnavljanje toplote do 87%. Tokom razvoja inVENTer je prilagođavao saznanja iz vazduhoplovnog inženjeringa, posebno saznanja iz mehanike strujanja tečnosti i gasova, na elemente koji su u dodiru sa vazduhom.

Jednostavna instalacija sa Simplex sistemom montiranja na zid

Instalaciju iV14-Zero u novoj zgradi olakašva zidni instalicioni sistem Simplex. Kombinacija montažnog bloka i ugrađenog zidnog rukava sa nagibom, ubacuje se kao opeka direktno u neomalterisanu građevinu. Budući da je Simplex izađen prema željama kupaca i projektnim dimenzijama, savršeno se uklapa u svaki projekat izgradnje. Bušenje bušilicom ili složeno prilagođavanje standardnog montažnog bloka više nije potrebno. Ovo štedi dragoceno vreme i snižava troškove instaliranja.

Na raspolaganju je verzija - Corner

iV14-Zero je dostupan i kao verzija – Corner za unutrašnje površine zida na stranama prozorskog otvora. Sa ovom vrstom „ventilacije iza ugla“, ravni kanal ventilacionog uređaja je integrisan u izolaciju. Spoljašnje zatvaranje je time gotovo nevidljivo. Vazduh ulazi i izlazi kroz malu ventilacionu rešetku u prozorskom otvoru. Zbog toga se instaliranje mora odvijati u neposrednoj blizni prozora. Rešenja za unutrašnje površine zida na stranama prozorskog otvora, često se primenjuju kod saniranja zakonom zaštićenih objekata koje se koriste.