ReferencePorodična kuća u Medebachu

Porodična kuća u Medebachu

Porodična kuća u Medebachu

Moderna niskoenergetska kuća

Tip zgrade:

Nova zgrada

Klijent / arhitekta:

Christoph Hesse Architects u Korbachu

Predstavnik inVENTer-a:

Stockmann kancelarija za ventilaciju u Wuppertal

Broj ventilatora:

12 x iV14R-Corner

Moderna arhitektura u skladu sa prirodom

Porodica Komischke oslanja se na ventilacione sisteme inVENTer ® za izgradnju svoje porodične kuće. U zgradi se koristi ukupno 12 uglova inVENTer ® iV14R koji obezbeđuju trajni dotok svežeg vazduha u prostranu dnevnu sobu, tri dečije sobe i kupatila. Ventilatori se mogu kontinuirano podešavati pomoću regulatora inVENTer® ZR10 pomoću okretnog dugmeta.