ProizvodiOpremaZaštita od vetra

Zaštita od vetra

Osigurana funkcionalnost i optimalna razmena vazduha - čak i sa jakim pritiskom vetra

Za inVENTer ventilacione uređaje, koji se ugrađuju u zidove sa strane kuće, gde je moguć visok pritisak vetra, preporučuje se dodatna mera zaštite od vetra. Ova oprema može da bude, zavisno od preduslova, ugrađena kao preventivna mera u zidni rukav ili u formi blokator oluje u poklopac za zaštitu od vremenskih prilika.

Vetrobran za iV-Smart + / iV14-Zero / iV-Light

Vetrobran WSE R-D160 za ventilacione jedinice iV-Smart +, iV14-Zero i iV-Light služi kao dodatna zaštita od jakog vetra i ugrađuje se direktno u zidnu čauru.

Vetrobran za iV14V

Vetrobran WSE V-177x177 za ventilacione jedinice iV14V služi kao dodatna zaštita od jakog vetra i ugrađuje se direktno u zidnu čauru.

Vetrobran za iV-Office / iV14-MaxAir / iV14R

Vetrobran za WSE R-D200 za ventilacione jedinice iV-Office, iV14-MaxAir i iV14R služi kao dodatna zaštita od jakog vetra i ugrađuje se direktno u zidnu čauru.

Vetrobran za iV-Twin

Vetrobran za WSE iV-Twin (2x) za ventilacionu jedinicu iV-Twin služi kao dodatna zaštita od jakog vetra i ugrađuje se direktno u zidnu čauru