ProizvodiOpremaKutije i kablovi

Kutije i kablovi

Oprema za električna kola ventilacionih sistema i ugradnju kontrolera

Okrugli kabl

Trožilni kabl za povezivanje inVENTer decentralizovanih ventilacionih sistema (LiYY-O 3x0,75mm2).

Mrežni kabl

Služi kao signalni kabl za MZ-One regulator (J-Y(St)Y2x2x0,8Lg).

Ugradne kutije

Za ugradnju elektičnih komponenata upravljačkih sistema, za malter, gips i sl., kao i na kontrolne table.